fbpx

【兒童寫真】軒呈週歲抓周活動搶鮮版

這場周歲活動在新竹拍攝,軒呈小寶寶的媽咪跟拔拔很用心的幫小寶貝佈置,也煮了很多好吃的菜餚。
軒呈小寶寶除了有媽咪跟拔拔疼愛外,還有兩位阿嬤超級疼愛軒呈小寶寶。這天是軒呈滿週歲的日子,
家中非常的熱鬧,還有哥哥姊姊陪軒呈玩,我們先來看當天照片吧。^^#1

all

#1
DPP_0001

#2
DPP_0002

#3
DPP_0003

#4
DPP_0004

#5
DPP_0005

#6
DPP_0006

#7
DPP_0007

#8
DPP_0008

#9
DPP_0009

#10
DPP_0010

#11
DPP_0011

#12
DPP_0012

#13
DPP_0013

#14
DPP_0014

#15
DPP_0015

#16
DPP_0016

#17
DPP_0017

#18
DPP_0018

#19
DPP_0019

#20
DPP_0020

#21
DPP_0021

#22
DPP_0022

#23
DPP_0023

#24
DPP_0024

#25
DPP_0025

#26
DPP_0026

#27
DPP_0027

#28
DPP_0028

#29
DPP_0029

#30
DPP_0030

#31
DPP_0031

#32
DPP_0032

#33
DPP_0033

#34
DPP_0034

#35
DPP_0035

#36
DPP_0036

#37
< img vspace="0" hspace="0" border="0" alt="DPP_0037" src="http://farm5.static.flickr.com/4030/4579450787_f56718935a.jpg" />

#38
DPP_0038

#39
DPP_0039

#40
DPP_0040

#41
DPP_0041

#42
DPP_0042

#43
DPP_0043

#44
DPP_0044

#45
DPP_0045

#46
DPP_0046

#47
DPP_0047

#48
DPP_0048

#49
DPP_0049

#50
DPP_0050

#51
DPP_0051

#52
DPP_0052

#53
DPP_0053

#54
DPP_0054

#55
DPP_0055

#56
DPP_0056

#57
DPP_0057

#58
DPP_0058

#59
DPP_0059

#60
DPP_0060

#61
DPP_0061

#62
DPP_0062

#63
DPP_0063

#64
DPP_0064

#65
DPP_0065

#66
DPP_0066

#67
DPP_0067

#68
DPP_0068

#69
DPP_0069

#70
DPP_0070

#71
DPP_0071

#72
DPP_0072

#73
DPP_0073

#74
DPP_0074

#75
DPP_0075

#76
DPP_0076

#77
DPP_0077

#78
DPP_0078

#79
DPP_0079

#80
DPP_0080

#81
DPP_0081

#82
DPP_0082

#83
DPP_0083

#84
DPP_0084

#85
DPP_0085

#86
DPP_0086

#87
DPP_0087

#88
DPP_0088

#89
DPP_0089

#90
DPP_0090

#91
DPP_0091

#92
DPP_0092

#93
DPP_0093

#94
DPP_0094

#95
DPP_0095

#96
DPP_0096

#97
DPP_0097

#98
DPP_0098

#99
DPP_0099

#100
DPP_0100

#101
DPP_0101

#102
DPP_0102

#103
DPP_0103

#104
DPP_0104

#105
DPP_0105

#106
DPP_0106

#107
DPP_0107

#108
DPP_0108

#109
DPP_0109

#110
DPP_0110

#111
DPP_0111

#112
DPP_0112

#113
DPP_0113

#114
DPP_0114

搶鮮版放完囉,其餘完整照片整理完畢後會盡快寄到媽咪家中^^
在此也祝福 軒呈 快快樂樂 健健康康長大 ^^Super Cute 寶寶親子寫真-台北館

台北市大同區寧夏路58號3樓
%d 位部落客按了讚: