fbpx

【活動攝影】君之四歲生日派對-以勒花園

 很開心再度能為可愛的君之拍攝4歲生日派對 ^^~真的有一年多沒看到君之~真的長大不少也更帥了~
還有其他兩歲時看到的小朋友們~大家都變大了~讓我都好懷念了一下 ^^~
IMG_014

拍攝時間:2011-04-10
拍攝地點:以勒花園
拍攝成員:君之全家福 + 一堆好朋友
兒童寫真方案:活動方案

 #1
IMG_001

#2
IMG_002

#3
IMG_003

#4
IMG_004

#5
IMG_005

#6
IMG_006

#7
IMG_007

#8
IMG_008

#9
IMG_009

#10
IMG_010

#11
IMG_011

#12
IMG_012

#13
IMG_013

#14
IMG_014

#15
IMG_015

#16
IMG_016

#17
IMG_017

#18
IMG_018

#19
IMG_019

#20
IMG_020

#21
IMG_021

#22
IMG_022

#23
IMG_023

#24
IMG_024

#25
IMG_025

#26
IMG_026

#27
IMG_027

#28
IMG_028

#29
IMG_029

#30
IMG_030

#31
IMG_031

#32
IMG_032

#33
IMG_033

#34
IMG_034

#35
IMG_035

#36
IMG_036

#37
IMG_037

#38
IMG_038

#39
IMG_039

#40
IMG_040

#41
IMG_041

#42
IMG_042

#43
IMG_043

#44
IMG_044

#45
IMG_045

#46
IMG_046

#47
IMG_047

#48
IMG_048

#49
IMG_049

#50
IMG_050

#51
IMG_051

#52
IMG_052

#53
IMG_053

#54
IMG_054

#55
IMG_055

#56
IMG_056

#57
IMG_057

#58
IMG_058

#59
IMG_059

#60
IMG_060

#61
IMG_061

#62
IMG_062

#63
IMG_063

#64
IMG_064

#65
IMG_065

#66
IMG_066

#67
IMG_067

#68
IMG_068

#69
IMG_069

#70
IMG_070

#71
IMG_071

#72
IMG_072

#73
IMG_073

#74
IMG_074

#75
IMG_075

#76
IMG_076

#77
IMG_077

#78
IMG_078

#79
IMG_079

#80
IMG_080

#81
IMG_081

#82
IMG_082

#83
IMG_083

#84
IMG_084

#85
IMG_085

#86
IMG_086

#87
IMG_087

#88
IMG_088

#89
IMG_089

#90
IMG_090

#91
IMG_091

#92
IMG_092

#93
IMG_093

#94
IMG_094

#95
IMG_095

#96
IMG_096

#97
IMG_097

#98
IMG_098

#99
IMG_099

#100
IMG_100

#101
IMG_101

#102
IMG_102

#103
IMG_103

#104
IMG_104

#105
IMG_105

#106
IMG_106

#107
IMG_107

#108
IMG_108

#109
IMG_109

#110
IMG_110

#111
IMG_111

#112
IMG_112

#113
IMG_113

#114
IMG_114

#115
IMG_115

#116
IMG_116

#117
IMG_117

#118
IMG_118

#119
IMG_119

#120
IMG_120

#121
IMG_121

#122
IMG_122

#123
IMG_123

#124
IMG_124

#125
IMG_125

#126
IMG_126

#127
IMG_127

#128
IMG_128

#129
IMG_129

#130
IMG_130

#131
IMG_131

#132
IMG_132

#133
IMG_133

#134
IMG_134

#135
IMG_135

#136
IMG_136

#137
IMG_137

#138
IMG_138

#139
IMG_139

#140
IMG_140Super Cute 寶寶親子寫真-台北館

台北市大同區寧夏路58號3樓